Dražební centrum

O nás

Společnost Dražební centrum s.r.o. vznikla na počátku roku 2012 jako dražebník  se specializací na dobrovolné a nedobrovolné dražby veřejné. Přestože se jedná o poměrně mladou společnost, tak díky své vysoké odbornosti, úzké specializaci a objemu provedeným dražeb patří mezi přední dražebníky v ČR.

Všechny zákonné povinnosti společnost splnila získáním koncese, která ji opravňuje k provádění veřejných dražeb podle zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách.

Společnost  je tvořena výhradně odborníky s dlouholetou praxí v oblasti práva, bankovnictví, finančních a realitních trhů i mimo ČR. Naší prioritou je účinné a rychlé  řešení pohledávky klienta.

Průběžně sledujeme změny a novely zákona o veřejných dražbách, provádění dobrovolných a nedobrovolných dražeb včetně odborné literatury a komentářů.